Promotion “MOGEN Let’s Celebrate 15th Years Anniversary”

#ซื้อปุ๊บ ลุ้นเที่ยวตุรกีฟรี! เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โมเก้น อาทิ โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบ อ่างอาบน้ำ แผ่น SURFACE
- ซื้อครบทุกๆ 5,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นเที่ยวฟรีตุรกี 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับแพคเกจทัวร์ กรุงเทพ-ตุรกี จำนวน 12 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (รวม 24 ที่นั่ง)
**นับยอดซื้อตามใบเสร็จร้านค้า ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ลำดับ
รายการของสมนาคุณ มูลค่าซื้อครบ (บาท) มูลค่า (บาท)
1 สิทธิ์ลุ้นเที่ยวฟรีตุรกี 1 สิทธิ์ (1 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง) 5,000 80,000
ลงทะเบียนชิงโชคใบเสร็จ
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องเพื่อสิทธ์ในการรับลุ้นโชค
หากทางทีมงานตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ตรงกับใบเสร็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัล

เงื่อนไขการดำเนินการ

 1. ลูกค้า End USER Scan QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ( กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล , เลขที่ใบเสร็จ, ซื้อจากหน้าร้าน, เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail พร้อมถ่ายรูปใบเสร็จ Upload ในเว็บไซต์
 2. ลูกค้า End USER ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับรูปภาพใบเสร็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลทันที
 3. หลังจากทีมงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ Email/SMS ตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. สถานที่จับรางวัล Showroom STWO คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม กทม. 10240
 5. จับรางวัลวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00น.
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Website: www.mogen.co.th , Facebook Fanpage: mogen.co.th วันที่ 9 มีนาคม 2563
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าหน้าร้านเท่านั้น ไม่รวมลูกค้าโครงการ
 8. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัลไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล และไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอน เป็นเงินสดได้
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 5 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี (ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าเชื้อเพลิงการบิน ที่พักสำหรับ 1 ท่าน รถโดยสาร ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว)
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศตุรกีได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 12. พนักงานและครอบครัว บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด และร้านค้า / บริษัท ที่ร่วมรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ใบขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง เลขที่ ๑๓๑๙ / ๒๕๖๒
 15. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage และ www.mogen.co.th